ՈՐՈՇՈԻՄՆԵՐԻ ԸՆԴՈԻՆՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԸ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔՈԻՄ1

Thumbnail Image
Date
2021-12-17
Authors
Սարգիս Ասատրյանց
Մարիանա Քոչարյան
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
Keywords
Citation
Collections